HS087 – Hồ Thị Kim Yến

87

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 087 2006 Xóm Tân Lập 2, An Truyền, Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế Lê Thị Mai  (Mẹ) Ông Dũng Trần

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Phan Đăng Lưu

Quốc lộ 49B, Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

 11          
 

III/ THƯ CẢM ƠN