NIÊN HỌC 2017 – 2018


DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC BẢO TRỢ:

(Click vào tên từng học sinh để xem thông tin chi tiết)

 1. HS001 – Lê Hoàng Giỏi
 2. HS002 – Cao Ngọc Hiền
 3. HS003 – Võ Thị Quế Trân
 4. HS004 – Lê Thị Ngọc Muội
 5. HS005 – Trần Quốc Thạnh
 6. HS006 – Võ Minh Sang
 7. HS007 – Nguyễn Văn Thiện
 8. HS008 – Nguyễn Thanh Trung
 9. HS009 – Nguyễn Ngọc Yến
 10. HS010 – Lý Thị Diễm Thúy
 11. HS011 – Đoàn Minh Thiện
 12. HS012 – Trần Thanh Thiện
 13. HS013 – Huỳnh Phúc Khang
 14. HS014 – Lê Minh Tài
 15. HS015 – Lê Nguyễn Phương Quyên
 16. HS016 – Nguyễn Tuấn Tú
 17. HS017 – Huỳnh Nguyễn Minh Tú
 18. HS018 – Nguyễn Minh Nhật
 19. HS019 – Trần Thị Kim Phượng
 20. HS020 – Phan Văn Tâm
 21. HS021 – Trương Ngọc Yến
 22. HS022 – Nguyễn Châu Minh
 23. HS023 – Nguyễn Văn Dương
 24. HS024 – Võ Thị Yến Linh
 25. HS025 – Nguyễn Văn Nghiệp
 26. HS026 – Danh Minh Sáng
 27. HS027- Nguyễn Thanh Thư
 28. HS028 – Nguyễn Thị Kiều Loan
 29. HS029 – Thị Tường Vy
 30. HS030 – Dương Thị Bé Vàng
 31. HS031 – Nguyễn Bá Vương