HS086 – Kiều Thiện Bảo Hòa

86

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 086 2006 Thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế Tu sĩ Thích Nữ Minh Tú Ông Dũng Trần

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Đặng Trần Côn01 Đặng Trần Côn, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế  11  

III/ THƯ CẢM ƠN