HS083 – Tống Khánh Linh

83

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 083 2006 Thôn Lê xá Đông, xã Phú Lương, huyện Phú Vang- Thừa Thiên- Huế Tống Thị Vân (Cô) Ông Dũng Trần

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Nguyễn Sinh CungThôn Hòa Đa Tây, Tt. Phú Đa, H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế  11

III/ THƯ CẢM ƠN