HS080 – Trần Kỳ Đăng Khoa

80

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 080 2006 17/263 Bà Triệu, P. Phú Hội – TP Huế Phan Thị Như Ngọc (Mẹ) Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế

12 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

 11

III/ THƯ CẢM ƠN