HS076 – Trần Thị Kim Vân

76

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
076 2003 6/1 Khu phố 7, thị trấn Nhà Bè Trần Thị Mỹ Lài (Mẹ) Cô Chú Như Quỳnh-Hoài Nghĩa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập HK1 năm học 2022-2023
Toán cao cấp C1 Kinh tế vi mô  Xác suất thống kê A Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Đại học Sài Gòn  – Ngành  Kế toán

273 An Dương Vương, Phường 3, Q.5, TP HCM

Sinh viên năm 2

III/ THƯ CẢM ƠN