HS073 – Trần Lê Hoài Thương

73

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
073 2004 2/14 Ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè Lê Thị Liên (Mẹ) Gia đình Bằng Trần

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Đại học Công nghiệp – Ngành Quản trị Kinh doanh Thực phẩm

12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TPHCM

Sinh viên năm 1

III/ THƯ CẢM ƠN