HS067 – Hà Quốc Triệu

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
067 2005 137/3 Lê Văn Lương,  P. Tân Hưng, Quận7 Mẹ: Lê Thị Tố Hà Cô Nguyễn Thị Trang Đài và các con

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022 – 2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Lê Thánh Tôn

31A Số 17, P. Tân Quy, Quận 7

12

III/ THƯ CẢM ƠN