HS063 – Hồ Nguyễn Trúc Phương

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
063   2004 37/1 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7  Nguyễn Thị Hiền  (Mẹ) Câu lạc bộ Ánh Dương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Đại học Công nghiệp – Ngành Công nghệ Thực phẩm

12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP HCM

Sinh viên năm 1

III/ THƯ CẢM ƠN