HS062 – Nguyễn Hoàng Thảo

10. HOANG THAO

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
062   2004 1248/54 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7 Hoàng Thị Thanh (Mẹ) Câu lạc bộ Ánh Dương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Đại học Trà Vinh – Ngành Công nghệ thông tin

 502 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Sinh viên năm 2   

III/ THƯ CẢM ƠN