HS061 – Lê Kim Phụng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
061   2004 962/1 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7  Lê Tiến Xuân (Cha)   Câu lạc bộ Ánh Dương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Đại học Nông lâm – Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

VQCR+GP6, Khu Phố 6, Thủ Đức, TP HCM

Sinh viên năm 1

III/ THƯ CẢM ƠN