HS061 – Lê Kim Phụng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
061   2004 962/1 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7  Lê Tiến Xuân (Cha)   Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

III/ THƯ CẢM ƠN