HS051 – Lê Ngọc Hà

51

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 051 2009 477/38C Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè Lê Văn Nhựt (Cha) Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn  Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Trần Quốc Tuấn35/5 Hẽm 861, Trần Xuân Soạn, Quận 7  8

III/ THƯ CÁM ƠN