HS047 – Lương Thiên Thy

47

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
047  2008

95/101/5 Lê Văn Lương, P. Tân Kiểng, Quận 7

Lưu Gia Liêm (Cha) Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn  Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Tăng Bạt HổHẻm 76 Tôn Thất Thuyết, P.15, Quận 4 8

III/ THƯ CÁM ƠN