HS041 – Phạm Hồng Ngọc

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
041 2008 266/215 Tôn Đản, P.8, Quận 4 Tạ Hồng Ánh  (Mẹ)  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường THCS Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, P. 9, Quận 4

 9          
 

II/ THƯ CẢM ƠN