HS040 – Nguyễn Hữu Lộc

40

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
040 2006 824/9 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7 Nguyễn Thiện Tài (Cha)    Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

 

10          
 

III/ THƯ CẢM ƠN