HS037 – Nguyễn Hoàng Linh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
037 2004 994A/122 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7 Nguyễn Thị Hồng Vân (Mẹ)    Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh  Điểm Trung Bình Xếp Loại

 

10          
 

III/ THƯ CẢM ƠN