HS034 – Nguyễn Hữu Tài

34

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
034 2007 Nhà không số, Hẽm 103 Nguyễn Thị Thập, Tổ 15A, KP2, P Tân Phú, Quận 7 Nguyễn Hữu Bửu (Ông Nội)   Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn  Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

10

III/ THƯ CẢM ƠN