HS032 – Võ Minh Huy

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 032 2006

193/1B5, Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Hưng, Quận 7

Nguyễn Bá Lộc (Cha nuôi) Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh  Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4

66 Nguyễn Khoái, Phường 2, Q4

8          
 

III/ THƯ CÁM ƠN