HS031 – Đặng Quốc Huy

31

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
031  2004 1278 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè Mẹ Phạm Thị Mỹ Lệ Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

III/ THƯ CẢM ƠN