HS029 – Nguyễn Thị Minh Huyền

nguyen thi minh huyen

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
029 2007 Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi Mẹ: Phan Thị Thiêu  Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Lê Trung Đình

III/ THƯ CẢM ƠN