HS026 – Danh Minh Sáng

z745949292646_635079c7c636893c9a94d264c567a835

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
026 2005

156/52 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7

Danh Út (Cha) Cô Trương Thị Hiệp

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn  Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Lê Thánh Tôn31A Số 17, Tân Quy, Q7, TPHCM 11

III/ THƯ CẢM ƠN