HS022 – Nguyễn Thành Hưởng

22

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
022 2009

62/43 Mai Văn Vĩnh , P.Tân Hưng, Q7

 Nguyễn Thành Tài (Ba) Bà Dục Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn  Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Huệ

42 Nguyễn Khoái, P2, Q4

8

III/ THƯ CÁM ƠN