HS021 – Phan Bá Khoa Huy

png_20220901_112531_0000

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
 021 2006 Tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Mẹ: Trần Thị Chùm Bà Dục Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Phong Điền 11

III/ THƯ CẢM ƠN