HS018 – Nguyễn Minh Nhật

18

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
018 2006 64/57/45/3D Nguyễn Khoái P2, Q4 Nguyễn Thị Tánh (Mẹ) Ông Phan Hùng Dương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn  Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 466 Nguyễn Khoái, P.2, Quận 4 11

III/ THƯ CẢM ƠN