HS015 – Lê Nguyễn Phương Quyên

      15

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
015 1999 Nhà không số, hẻm 180 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7 Nguyễn Thị Thu Oanh (Mẹ)    Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP 

Tên Trường Lớp Kết quả học tập HK1 năm học 2022-2023
Nguyên lí kế toán Luật kinh tế Xác suất thống kê Điểm Trung Bình Xếp Loại

Đại học Công nghệ Sài Gòn – Ngành Quản trị Kinh doanh

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM

Sinh viên năm 3          
 

III/ THƯ CẢM ƠN