HS014 – Lê Minh Tài

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
014 2002 Nhà không số, hẻm 180 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7 Nguyễn Thị Thu Oanh (Mẹ)    Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP 

Tên Trường Lớp Kết quả học tập HK1 năm học 2022-2023
Toán A1 Vật Lí 1 Công nghệ cơ khí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Đại học Công nghệ Sài Gòn – Ngành Cơ điện tử

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM

Sinh viên năm 2

III/ THƯ CẢM ƠN