HS010 –

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
010

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
 

III/ THƯ CẢM ƠN