HS002 – Đặng Thành Vinh

20220831_194216_0000

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
002 2002 An Hòa 3, Tân Thuận Đông, Q7 – TP HCM Cha: Đặng Xuân Hùng Bà Dục Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 11          
 

III/ THƯ CẢM ƠN