HS001 – Nguyễn Hoài Nam

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
001 2004 257 Ấp Bình Thuận, Xã bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP. HCM Nguyễn Thành Dũng (Cha) Gia đình Vũ Thái Hòa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

Đại học Bách Khoa TPHCMNgành Kỹ thuật Xây dựng

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM

Sinh viên năm 1          


III/ THƯ CẢM ƠN