HS056 – Huỳnh Thị Quyết Tâm

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 056 2003 Nhà không số, Hẻm 1135, Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7   Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

 

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7

 10  8.7 9.0 9.4 9.3 Giỏi
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

II/ THƯ CẢM ƠN