HS056 – Huỳnh Thị Quyết Tâm

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 081 2003 Nhà không số, Hẻm 1135, Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7 Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7

 10