HS079 – Đặng Triệu Vĩ

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 079 2009

1225/36C Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7

Lý Thanh Vinh (Mẹ) Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Phạm Hữu Lầu

 

KP2, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q7

 8.2 7.8 8.3 8.1 Giỏi
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN