HS078 – Huỳnh Thị Bích Viên

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 078 2009

377/8 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh

Huỳnh Thị Bé Liên (Mẹ) Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Cù Chính Lan

 

Lô 11, CX Thanh Đa, P27, Bình Thạnh

6.2 7.5 7.7 8.6 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN