HS077 – Nguyễn Tấn Thành

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
077 2003 Hẻm 2405 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP. HCM Cha Nguyễn Tấn Châu Anh Chị Trần Thế Vinh – Chế Ái Loan

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung học phổ thông Ngô Quyền

(1360 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh)

12