HS075 – Phạm Minh Hiền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
075 2004 37/9 Tổ 3 (Hẻm 1632), KP4, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP. HCM Mẹ: Trịnh Thị Lang Anh Phan Đỗ Hoài Nghĩa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền

(1360 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh)

11