HS073 – Trần Lê Hoài Thương

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
073 2004 2/14 Ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè Mẹ Lê Thị Liên Cô Cẩm Quyên

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung học phổ thông Ngô Quyền

(1360 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh)

11