HS071 – Khưu Ngọc Bảo Trân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
071 2000 331 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q7 Mẹ: Khưu Ngọc Lan Gia đình Thục Đoan

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7 12