HS071 – Khưu Ngọc Bảo Trân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
071 2000 331 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q7 Mẹ: Khưu Ngọc Lan Gia đình Thục Đoan

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7 12   8.8 8.5 8.7 8.6 Giỏi
  Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN