HS070 – Phạm Trung Hậu

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 070 2009 142/31 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè Phạm Văn Tiến (Ba) Bà Khánh Tuyết

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh  Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Lê Thành Công

63 Đào Sư Tích, Phước Kiểng, Nhà Bè

 6