HS070 – Phạm Trung Hậu

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 070 2009 142/31 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè Phạm Văn Tiến (Ba) Bà Khánh Tuyết

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh văn  Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Lê Thành Công

63 Đào Sư Tích, Phước Kiểng, Nhà Bè

 6 7.3 8.4 5.6 7.5 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN