HS069 – THÁI NGỌC THÙY TRANG

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
069 2006 372/15/19D3 Mẹ: Nguyễn Thị Thu Dung Ông Bùi Văn

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trường THCS Lương Thế Vinh

474 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

9