HS068 – Nguyễn Văn Kha

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 068 2007 Số 9, Phước Lộc, huyện Nhà Bè (sau chợ Phước Lộc) Trần Thị Hồng Vân (Mẹ) Anh Thiên Khôi

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Phước Lộc

 

423/2 Đào Sư Tích, Phước Lộc, Nhà Bè

 6 7.8 8.1 7 8 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN