HS067 – Hà Quốc Triệu

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
067 2005 137/3 Lê Văn Lương,  P.Tân Hưng, Q7 Cha: Hà Dương Hoàng Giang Cô Nguyễn Thị Trang Đài

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020 – 2021
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Lê Thánh Tôn

 

31A Số 17, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

10 6.6   7.4 6.8 7.6 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN