HS067 – Hà Quốc Triệu

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
067 2005 137/3 Lê Văn Lương,  P.Tân Hưng, Q7 Cha: Hà Dương Hoàng Giang Cô Nguyễn Thị Trang Đài

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020 – 2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Lê Thánh Tôn

31A Số 17, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

10