HS065 – Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
065 2006 84/34 Nguyễn Thanh Tuyền, P2, Tân Bình Ông Nội: Nguyễn Văn Rớt Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q3

204 Lý Chính Thắng, P. 9, Q3

7