HS061 – Lê Kim Phụng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
061   2004 962/1 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7  Lê Tiến Xuân (Cha)   Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q7

 11   6.8 7 6 7.6 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
    

III/ THƯ CẢM ƠN