HS059 – Lê Thanh Tuyền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
059  2006  315 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7 Ngô Thị Thanh Thúy (Mẹ) Cô Quế Phương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt D29, Đường số 3, P. Phú Mỹ, Q7  9