HS058 – Trương Tấn Phát

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
058  2001 803/58/1H  Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7 Nguyễn Thị Đẹp (Mẹ)   Cô Phương Mai

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Thạnh Lộc – 116 Võ Thị Sáu, Thạnh Lộc, Q12  11