HS057 – Lê Khánh Toàn

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
057   2004 14B Bùi Văn Ba, Quận 7 Ngô Thị Thìn (Bà Nội)   Ông Bà Trần Trọng Đàm

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7 

 9  
 
   

III/ THƯ CẢM ƠN