HS057 – Lê Khánh Toàn

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
057   2004 14B Bùi Văn Ba, Quận 7 Ngô Thị Thìn (Bà Nội)   Ông Bà Trần Trọng Đàm

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7 

 9 6.1  6.1 5.6 6.6 Trung Bình
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
   

III/ THƯ CẢM ƠN