HS055 – Nguyễn Thị Trâm Như

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
055  2005  6/5 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q7 (hẽm 710) Nguyễn Văn Thanh (Ba)   Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Dương Văn Dương

Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè

 10