HS054 – Lê Tùng Quang

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
054  2006 88/89/30/5c, KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Phú, Q. 7  Lê Thị Loan (Mẹ) Ông Vĩnh Hộ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt D29, Đường số 3, P. Phú Mỹ, Q7  8