HS054 – Lê Tùng Quang

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
054  2006 88/89/30/5c, KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Phú, Q. 7  Lê Thị Loan (Mẹ) Ông Vĩnh Hộ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường THCS Hoàng Quốc Việt

D29, Đường số 3, P. Phú Mỹ, Q7

 8  7.1 6.1 6.3 7.1 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN