HS053 – Lê Thị Kim Ngân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
053  2003 A 26/27 KG, Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, Bình Chánh Vương Thị Thái Lan (Cô)   Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1

125 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

 8   6.8 5.6 6.1 7.9 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN