HS051 – Lê Ngọc Hà

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 051 2009 477/38C Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè Lê Văn Nhựt (Cha) Ông Nguyễn Đình Cận

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Trần Quốc Tuấn

35/5 Hẽm 861, Trần Xuân Soạn, Q7

 6