HS051 – Lê Ngọc Hà

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 051 2009 477/38C Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè Lê Văn Nhựt (Cha) Ông Nguyễn Đình Cận

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Trần Quốc Tuấn

 

35/5 Hẽm 861, Trần Xuân Soạn, Q7

 6 6.9  7.6 5.8 7.9 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CÁM ƠN