HS049 – Đoàn Đỗ Thùy Trang

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
049 2007  3/5 Đường 15A, Tân Hưng Q7 Đỗ Văn Sinh (Cha)   Cô Phương Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trường THCS Trần Quốc Tuấn

35/5 Hẽm 861 Trần Xuân Soạn, Quận 7

 8