HS049 – Đoàn Đỗ Thùy Trang

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
049 2007  3/5 Đường 15A, Tân Hưng Q7 Đỗ Văn Sinh (Cha)   Cô Phương Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trường THCS Trần Quốc Tuấn

 

35/5 Hẽm 861 Trần Xuân Soạn, Quận 7

 8  6.5 7.9 8.6 8.1 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN